Chính sách bảo mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.nguyenkhue.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,..Đây là các thông 
tin www.nguyenkhue.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và www.nguyenkhue.com liên hệ xác 
nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại www.nguyenkhue.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.nguyenkhue.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh
 toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ. Khách hàng sẽ tự chịu trách 
nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, 
khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.nguyenkhue.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, 
vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2- Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
- Giao hàng cho khách hàng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.nguyenkhue.com  như các chương
 trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin cá nhân của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.nguyenkhue.com;
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu 
cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào 
đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3- Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân 
thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.nguyenkhue.com.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • Công ty TNHH Nguyên Khuê
  • Địa chỉ:  11/12 Ấp Tiến Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc môn, TP.HCM
  • Email: minhhung@nguyenkhue.com
  • Điện thoại: (08) 62925606 - Hotline: 0903.815.495

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu
 www.nguyenkhue.com thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị dò rĩ thông tin cá nhận hoặc 
sử dụng thông tin cá nhân trái phép của bên thứ 3 đến Ban quản trị của website www.nguyenkhue.com. Khi tiếp nhận 
những phản hồi này, www.nguyenkhue.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng 
tùy theo mức độ, www.nguyenkhue.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng tại www.nguyenkhue.com được www.nguyenkhue.com cam kết bảo mật tuyệt đối
theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.nguyenkhue.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách 
hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không 
có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, 
www.nguyenkhue.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho 
khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa 
trên www.nguyenkhue.com.
Ban quản lý www.nguyenkhue.com cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có 
liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 Ban quản lý www.nguyenkhue.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền 
lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng