Bộ lọc

Đinh công nghiệp J4 (Chữ U)

 • Đinh chữ U Meite J410

  Đinh chữ U Meite J410

  Đinh chữ U Meite J410
  Dùng cho súng bắn đinh J422
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 35.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh chữ U Meite J413

  Đinh chữ U Meite J413

  Đinh chữ U Meite J413
  Dùng cho súng bắn đinh J422
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 40.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh chữ U Meite J416

  Đinh chữ U Meite J416

  Đinh chữ U Meite J416
  Dùng cho súng bắn đinh J422
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 45.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh chữ U Meite J419

  Đinh chữ U Meite J419

  Đinh chữ U Meite J419
  Dùng cho súng bắn đinh J422
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 50.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh chữ U Meite J422

  Đinh chữ U Meite J422

  Đinh chữ U Meite J422
  Dùng cho súng bắn đinh J422
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 55.000 đ

  Đặt hàng